MBRS Group avyttrar We are SpinDye till Agenture Apparel

Fashiontech-bolaget MBRS Group avyttrar We are SpinDye till Agenture Apparel i Hongkong. Köpeskillingen utgörs främst av en tilläggsköpeskilling som är baserad på We are SpinDyes förväntade finansiella utveckling under 2024, vilken MBRS bedömer ha potential att uppgå till ett signifikant belopp. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi kan bara konstatera att de senaste två årens turbulens på marknaderna har inneburit att bolagets kunder varit tvingade att nedprioritera hållbarhet, vilket resulterat i att de samarbeten bolaget inlett inte burit den frukt vi hoppats på. Agenture har med sitt geografiska läge och breda nätverk andra förutsättningar att kapitalisera på bolagets resursbesparande teknik, säger vd Andreas Andrén i en kommentar.

Det var We are SpinDye som ursprungligen noterades som ett bolag på NGM Nordic SME i slutet av 2020. Företaget har varit framgångsrikt med att nå samarbeten med kända varumärken, men lönsamheten har inte infunnit sig. Agenture Apparel har varit leverantör åt We are SpinDye i flera år.

Avyttringen av verksamheten kommer inte att påverka MBRS Groups finansiella ställning i någon större utsträckning, då bolagets storlek i förhållande till koncernen inte är signifikant.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons