Mangold köptstämplar Bluelake Mineral och sätter en riktkurs på 7 kronor per aktie

Mangold inleder bevakning av prospekteringsbolaget Bluelake Mineral med rekommendationen köp och riktkurs på 7 kronor per aktie. Det framgår av en färsk uppdragsanalys.

Bakom rekommendationen ser Mangold en hög efterfrågan samt höga mineralpriser, där nickel har potential att generera höga intäkter.

”Efterfrågan väntas vara fortsatt hög framgent drivet av elektrifieringen av samhället som kräver metallerna. Mangold ser positivt på denna utveckling och Bluelake Mineral skulle kunna generera positiva kassaflöden trots en skarp nedgång i råvarupriser”, skriver Mangold i sin analys.

I sitt bas-scenario med en riktkurs på 7 kronor per aktie ser Mangold en uppsida på över 115 procent.

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons