Maha Energys ska investera 47 miljoner dollar i borr- och konstruktionsprojekt 2022

Oljebolaget Maha Energys styrelse har godkänt den preliminära investeringsplanen för 2022 som presenterades den 30 december 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt planen ska 47 miljoner dollar investeras i olika borr- och konstruktionsprojekt i Brasilien, USA och Oman under 2022. Investeringarna finansieras av såväl operativa intäkter som medel från 2021 års finansiering.

Bolaget uppskattar de totala driftskostnaderna för 2022 (inklusive oljetransportkostnader) till 10-13 dollar per fat oljeekvivalenter, baserat på den årliga genomsnittliga produktionsvolymen om 4 000-5 000 fat oljeekvivalenter per dag.

”2022 ser ut att bli ett genombrottsår för Maha. Vi ser fram emot att börja borra och testa brunnarna i Oman och samtidigt vidareutveckla Tiefältet i Brasilien från att borra produktionsbrunnar till slutfasen med implementering av vatteninjiceringsbrunnar”, kommenterar Jonas Lindvall, vd i Maha Energy.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons