Lyckegård: Presentation och frågestund med vd Christian Bjärntoft inför kommande börsnotering

Presentation och frågestund med vd för Lyckegård Group, Christian Bjärntoft. Christian pratar bland annat om affärsmodell, tillväxtmål, förvärv, vikten av hållbart jordbruk, EU:s roll som pådrivare av omställningen och förväntad tillväxt av marknaden som helhet. Presentationen avslutas med en frågestund.

Titta på presentationen här: https://www.youtube.com/embed/DLSFGLLN5Is

Innehållet är skapat och producerat av Finwire Media, en del av Finwire News. Finwire News har ej varit delaktig i framtagandet av denna produktion. Omnämnt bolag har finansierat detta material.

Finwire Media hjälper små och medelstora företag samt fondbolag med investerarkommunikation.

https://www.youtube.com/embed/DLSFGLLN5Is

https://www.finwire.tv
Twitter: @FinwireMedia

Annons