Lundmark & Co Highlight Sverige sjönk 14 procent under Q2

Lundmark & Co Highlight Sverige minskade 14 procent under det andra kvartalet 2022. Under samma period minskade fondens jämförelseindex (SIX Portfolio Return Index) 6 procent. Det framgår av en kvartalsrapport.

Omallokering skedde i juli i enlighet med fondens algoritmer.

De fem största innehaven vid kvartalsskiftet juni/juli var Pfizer, NAXS, Atvexa, Axfood och Vitec Software.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons