Lundmark Climate Impact Fund minskade 1,1 procent under Q2 – förvaltaren ser fortsatt goda möjligheter inom sektorn

Publicerad

Lundmark Climate Impact Fund minskade 1,1 procent under det andra kvartalet vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex (MSCI World Total Return Index) som minskade 1,0 procent under samma period. Det framgår av en kvartalsrapport.

Fondens förvaltare Erik Norström ser fortsatt goda möjligheter till god avkastning för miljörelaterade aktier.

De fem största innehaven i fondens portfölj vid kvartalsskiftet juni/juli var Encavis, Seche Environnement, Webrock Ventures, Verbio Vereinigte och Organo Corp.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons