Lufthansas förlust större än väntat i Q4 – spår kraftig återhämtning (R)

Publicerad

(rättelse avser första stycket)

Lufthansa redovisar en högre förlust än väntat i det fjärde kvartalet. Omsättningen inkom dock högre än väntat.

Omsättningen steg 124,9 procent till 5 833 miljoner euro (2 594). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 5 480.

Rörelseresultatet blev -193 miljoner euro (-1 496). Justerat rörelseresultat uppgick till -145 miljoner euro (-1 190). Resultatet efter skatt blev -314 miljoner euro (-1 141), analytikerkonsensus -281,3.

Lufthansa spår en kraftig ökning i efterfrågan på resor under innevarande år. Februari var bokningsmässigt den bästa månaden sedan pandemin bröt ut. Bokningarna inför påsken och sommaren ligger nästan på nivåer från före pandemin. På vissa destinationer har bokningarna ökat rejält jämfört med före pandemin. Det är framförallt USA och Medelhavet som lockar.

Under sommaren väntas 85 procent av kapaciteten vara tillbaka i luften, jämfört med 2019. För helåret väntas siffran bli över 70 procent mot 2019.

Lufthansa bedömer att bolaget kommer att klara de ökade bränslekostnaderna bättre än många av bolagets konkurrenter och det hänger bland annat samman med hedgning.

Flygbolaget avstår från detaljerade prognoser då det råder stor osäkerhet, däribland på grund av kriget i Ukraina. För helåret väntas dock det justerade rörelseresultatet förbättras. Det första kvartalet väntas ha påverkats kraftigt av viruset, men därefter väntas en signifikant förbättring av resultatet.

Lufthansa står också fast vid sina mål för 2024.

Lufthansa, MEURQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020FörändringNettoomsättning5 8335 4806,4%2 594124,9%Rörelseresultat-193-1 496Rörelseresultat, justerat-145-1 190Nettoresultat-314-281,3-1 141Konsensusdata från Bloomberg

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons