Logitech minskar omsättning och rörelseresultat – men höjer guidning

Datortillbehörstillverkaren Logitech redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 2,0 procent till 1 633 miljoner dollar (1 667). Förra årets tredje kvartal var starkt och innebar svåra jämförelsetal då pandemin kraftigt ökade efterfrågan på produkterna.

Rörelseresultatet blev 263 miljoner dollar (448). Rörelsemarginalen var 16,1 procent (26,9).

Resultatet efter skatt blev 210 miljoner dollar (382).

Resultat per aktie hamnade på 1,24 dollar (2,22).

Bolaget har höjt guidning för det nuvarande räkenskapsåret till en tillväxt om mellan 2 till 5 procent i konstanta valutor(-5 procent till +5 procent). Rörelseresultat (non-GAAP) väntas landa mellan 850-900 miljoner dollar (800-850).

Logitech, MUSDQ3-2021/2022Q3-2020/2021FörändringNettoomsättning1 6331 667-2,0%Rörelseresultat263448-41,3%Rörelsemarginal16,1%26,9%Nettoresultat210382-45,0%Resultat per aktie, USD1,242,22-44,1%Konsensusdata från Bloomberg

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons