Logistea tillträder fastighet i Mullsjö/Jönköping

Publicerad

Fastighetsbolaget Logistea tillträder idag en fastighet i Mullsjö/Jönköping som förvärvades i december 2021. Uthyrningsbar yta uppgår till 5 900 kvadratmeter. Utöver befintlig byggnad tillkommer även utvecklingsbar markyta där det bedöms finnas möjlighet att uppföra 8 000 kvadratmeter ny uthyrningsbar yta. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nuvarande byggnad är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om 15 år. Årlig hyresintäkt uppgår till 3,4 miljoner kronor och driftnetto till 3,2 miljoner kronor. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 46 miljoner kronor. Logistea finansierar fastighetsköpet genom en riktad nyemission av 362 925 B-aktier samt kontant betalning.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons