Logistea har fullföljt samgåendet med norska KMC Properties

Publicerad

Fastighetsbolaget Logistea har fullföljt samgåendet med det norska fastighetsbolaget KMC Properties. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 14 juni 2024 offentliggjordes att Logistea och KMC Properties hade ingått ett avtal varigenom Logistea går samman med KMC Properties. Logistea förvärvar KMC med med betalning genom nyemitterade aktier. Samtliga villkor för transaktionen har uppfyllts och transaktionen har idag fullföljts.

Aktieägarna i KMC erhåller 16,26 miljoner A-aktie och 214,55 miljoner B-aktier i Logistea som vederlag. KMC Properties kommer att dela ut vederlagsaktierna till sina aktieägare.

Efter KMC Properties utdelning av vederlagsaktierna i Logistea till KMC Properties aktieägare kommer Bewi Invest, Nordika, Rutger Arnhult genom bolag och Slättö att vara de fyra största aktieägarna i det sammanslagna bolaget.

Logistas nya ledningsgrupp består av anställda från både Logistea och KMC Properties. Niklas Zuckerman kvarstår som vd och Patrik Tillman är fortsatt styrelseordförande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons