LL Lucky Games: Är på rätt väg – Analyst Group

Publicerad

LL Lucky Games AB (”LL Lucky Games” eller ”Bolaget”) presenterade nyligen sin Q4-rapport och knöt därmed ihop säcken för fjolåret, ett år du mycket har handlat om att lägga en grund för framtida tillväxt. Med rapporten presenterad, och två månader in på nya året, anser vi att LL Lucky Games är på rätt väg. Blickar vi framåt ser vi värdedrivare i form av bl.a. fortsatt lansering till en portfolio av Tier 1-operatörer och ett ökat försäljningsfokus under 2022, vilket, i kombination med flertalet tidigare vunna marknadscertifieringar, kan resultera i en god tillväxt. Då LL Lucky Games utvecklas enligt våra förväntningar gör vi bara små förändringar i våra estimat, där vi tills år 2024 estimerar att omsättningen stigit till 64 MSEK i ett Base scenario. Baserat på applicerad multipel samt diskonteringsränta härleds ett värde per aktie om 4,1 kr (4,1) på 2022 års prognos.

https://www.analystgroup.se/analyser/ll-lucky-games-q4-21/

Analyst Group

Annons