LKAB ansöker hos regeringen om planföreläggande i Gällivare

Publicerad

Gruvbolaget LKAB vänder sig nu till regeringen med en begäran om planföreläggande för ett område i östra Malmberget i Gällivare kommun. Mark- och miljödomstolen har väckt frågan kring nuvarande detaljplanering som ett hinder för bolagets miljötillståndsansökan för dagens och framtida verksamhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Området det handlar om ligger inom den zon som påverkas så mycket av gruvdriften att LKAB enligt en dom från 2015 varit skyldiga att köpa och riva alla fastigheter i området. Trots att området inte går att bo i och alla hus som tidigare funnits där är rivna omfattas det fortfarande av flera äldre detaljplaner som Gällivare kommun hittills inte har ändrat eller upphävt.

Upphävd eller ändrad detaljplan är sannolikt nödvändigt för att mark- och miljödomstolen ska kunna pröva bolagets ansökan om miljötillstånd för bland annat de stora investeringar i fossilfri teknik och ett apatitverk för utvinning av kritiska mineral som planeras under kommande år i Gällivare. Området är utpekat som riksintresse för utvinning av värdefulla ämnen och material, men Gällivare kommun har inte beaktat detta i sitt detaljplanearbete.

Skrivelsen till landsbygds- och infrastrukturdepartementet görs med stöd av plan- och bygglagen och riksintresset för värdefulla ämnen och material. LKAB har under flera år försökt få ett beslut i frågan.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons