Ljus start på året för revanschsuget Meltron – Emergers

Efter en period av starkt fokus på försäljning och lönsamhet sammanfattar vi Meltrons tre första månader på året med dur. En ny säljorienterad VD med lång erfarenhet i branschen är på plats, orderingången har ökat 150% jämfört med H2’21 och ett effektiviseringsprogram är i gång vilket ska minska fasta driftkostnader med 30%. Vi behåller vår prognos för räkenskapsåret 2021/22 och ser fortsatt stöd för ett motiverat värde på 0,10 – 0,13 SEK per aktie på 12 – 24 mån sikt, med hänsyn tagen till en förväntad nyemission, där vi ser avtal i Oman och ett fördjupat samarbete med Huawei som viktigaste katalysatorer för en omvärdering.

https://www.emergers.se/

https://www.emergers.se/meltron_d/

Emergers

Annons