Litiums styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i e-handelsplattformen Litium kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Johan Rutgersson och styrelseledamöterna Mikael Lindblom, David Ståhlberg, Christopher Johansson och Catrin Wirfalk.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram för nyckelpersoner och andra anställda inom koncernen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons