Linkfire avser ansöka om avnotering från First North, upprepar prognos för 2023

Publicerad

Danska teknikbolaget Linkfires styrelse avser att ansöka om avnotering av bolagets aktie från
Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avnoteringen ska godkännas på en extra bolagsstämma. Den formella ansökan om avnotering kommer lämnas in tidigast om tre månader, räknat från dagens datum.

Bakgrunden är att likviditeten i aktien är mycket begränsad och en mycket svag kursutveckling innebär att börsnoteringen inte bedöms vara meningsfull. En avnotering innebär även kostnadsbesparingar på omkring 2 miljoner danska kronor i årstakt.

Linkfire noterades på First North i juni 2021, ett år som präglades av rekordmånga nyintroduktioner i Stockholm. Bolaget konstaterar att aktien har fallit med 92 procent sedan noteringen.

Linkfire upprepar sina prognoser för helåret 2023. Det innebär intäkter på 60 till 70 miljoner danska kronor och ett ebitda-resultat på mellan minus 5 miljoner till plus 5 miljoner danska kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons