Lindex minskar omsättning och rörelseresultat

Publicerad

Lindex redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 6,3 procent till 176,2 miljoner euro (188,0). I lokal valuta ökade omsättningen med 2 procent och i SEK 2,2 procent.

Bruttovinsten blev 117,6 miljoner euro (123), med en bruttomarginal på 66,7 procent (65,4).

Rörelseresultatet blev 35,6 miljoner euro (39,0), med en rörelsemarginal på 20,2 procent (20,7).

Justerat rörelseresultat blev 36,2 miljoner euro (39), med en justerad rörelsemarginal på 20,5 procent (20,7).

Investeringarna var 14,2 miljoner euro (4).

Försäljningen i lokala valutor förbättrades i alla försäljningskanaler och på sju av divisionens nio egna marknader trots de operativa utmaningarna i marknadsläget. Den lokala försäljningen i de fysiska butikerna ökade något med 0,2 procent, medan näthandeln ökade med 9,7 procent. Näthandeln stod för 17,2 procent (16,0) av Lindex omsättning.

”I det svåra läget gör kunderna inte uppköp lika ofta, men Lindexdivisionen kompenserade för detta genom att attrahera över 300 000 nya registrerade kunder på sina 18 marknader
under kvartalet. Underkläder var den bäst presterande kategorin, och Lindex fortsatte att befästa medvetenheten om varumärket som ett starkt globalt varumärke som stärker kvinnor”, uppger bolaget.

Lindex, MEURQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning176,2188,0-6,3%
Bruttoresultat117,6123-4,4%
Bruttomarginal66,7%65,4%
Rörelseresultat35,639,0-8,7%
Rörelsemarginal20,2%20,7%
Rörelseresultat, justerat36,239-7,2%
Rörelsemarginal, justerad20,5%20,7%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons