Finwire

Lifcos rörelseresultat under förväntan (uppdatering)

Uppdaterad 2021-10-22
Publicerad 2021-10-22

(Uppdatering avser mer information om försäljning och ebita)

Industrikonglomeratet Lifco redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet.

Omsättningen steg till 4 158 miljoner kronor (3 311). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 189. Förvärv bidrog med 15,9 procent, organisk tillväxt med 7,5 procent och valutakursförändringar med 2,2 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 862 miljoner kronor (699), med en ebita-marginal på 20,7 procent (21,1).

"Den kvartalsvisa jämförelsen påverkas av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna har varit på en onormalt låg nivå från och med andra kvartalet 2020 till följd av pandemin. Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna har under tredje kvartalet 2021 börjat återgå till mer normala nivåer", skriver Lifco.

Av de tre affärsområdena kom Demolition & Tools att gå bäst med en ebita-förbättring på 71 procent till 299 miljoner kronor (175). Affärsområde Utveckling såg ebita försämras med 3,2 procent till 239 miljoner kronor (247). Det största affärsområdet Systems Solutions ökade sin ebita med 16,1 procent till 353 miljoner kronor (304).

Rörelseresultatet blev 710 miljoner kronor (592), väntat rörelseresultat var 813. Rörelsemarginalen var 17,1 procent (17,9).

Resultatet före skatt var 692 miljoner kronor (576), och efter skatt 518 miljoner kronor (435).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 736 miljoner kronor (736).

Lifco, MkrQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020FörändringNettoomsättning4 1584 189-0,7%3 31125,6%EBITA86269923,3%EBITA-marginal20,7%21,1%Rörelseresultat710813-12,7%59219,9%Rörelsemarginal17,1%19,4%17,9%Resultat före skatt69257620,1%Nettoresultat51843519,1%Kassaflöde från löpande verksamhet7367360,0%Konsensusdata från Factset

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Platsannonser

Logga in