Finwire

Lifcos rörelseresultat under förväntan

Uppdaterad 2021-10-22
Publicerad 2021-10-22

Industrikonglomeratet Lifco redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet.

Omsättningen steg till 4 158 miljoner kronor (3 311). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 189.

Ebita-resultatet uppgick till 862 miljoner kronor (699), med en ebita-marginal på 20,7 procent (21,1).

Rörelseresultatet blev 710 miljoner kronor (592), väntat rörelseresultat var 813. Rörelsemarginalen var 17,1 procent (17,9).

Resultatet före skatt var 692 miljoner kronor (576).

Resultatet efter skatt blev 518 miljoner kronor (435).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 736 miljoner kronor (736).

Lifco, MkrQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020FörändringNettoomsättning4 1584 189-0,7%3 31125,6%EBITA86269923,3%EBITA-marginal20,7%21,1%Rörelseresultat710813-12,7%59219,9%Rörelsemarginal17,1%19,4%17,9%Resultat före skatt69257620,1%Nettoresultat51843519,1%Kassaflöde från löpande verksamhet7367360,0%Konsensusdata från Factset

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Platsannonser

Logga in