Finwire

Latour blir minoritetsägare i Swedish Hydro Solutions

Uppdaterad 2021-10-18
Publicerad 2021-10-18

Investmentbolaget Latour har via dotterbolaget Latour Future Solutions investerat i Swedish Hydro Solutions. Det har skett via en riktad nyemission och aktieköp där Latour Future Solutions har tillträtt som minoritetsägare till 26,6 procent av aktierna, enligt ett pressmeddelande.

Swedish Hydro Solutions erbjuder hållbara lösningar för vattenrening via mobila och stationära reningssystem. Bolaget har i dagsläget ett flertal större pågående vattenreningsprojekt i Sverige såsom Förbifart Stockholm, Västlänken och Varbergstunneln. Dessutom förs det samtal med intressenter i övriga Skandinavien och Europa.

"Swedish Hydro Solutions använder naturens egen biokemi, i stället för aggressiva kemikalier, för att rena stora mängder vatten. Med anpassade lösningar bidrar bolaget till att väsentligt förbättra vattnets kvalitét i den hydrologiska cykeln där rent vatten är en förutsättning för en hållbar industri och ett livskraftigt samhälle", säger Pelle Mattisson, vd Latour Future Solutions.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in