Länsförsäkringar Liv och Fondlivs kunder möttes av positiv avkastning under första halvåret

Publicerad

Kunderna hos Länsförsäkringar Fondliv hade en genomsnittlig avkastning på 11,3 procent under första halvåret 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det förvaltade kapitalet uppgick till 220 miljarder kronor (191). Resultatet efter skatt uppgick till 309 miljoner kronor (273).

Under halvåret lanserades 9 nya fonder i fondförsäkringsutbued. Fem fonder ersattes med högre hållbarhetsnivå och avkastningspotential.

– Vi är glada att kunna konstatera att kundernas genomsnittliga fondavkastning ökade till drygt 11 procent under första halvåret 2023. Vi står finansiellt starka i dessa osäkra tider och rapporterar ett stabilt resultat med fortsatt god tillväxt av inbetalda premier, säger Sara Rindevall, vd på Länsförsäkringar Fondliv.

Resultatet för Länsförsäkringar Liv uppgick till 2,9 miljarder kronor (-2,2) och det förvaltade kapitalet uppgick till 104 miljarder kronor (104).

Avkastningen i Länsförsäkringar Livs portföljer uppgick till 6,7 procent i Nya Trad, 2,5 procent i Gamla Trad samt 12,6 procent i Nya Världen.

Den genomsnittliga återbäringsräntan för kunder i Nya och Gamla Trad uppgick till 3 procent.

– De finansiella marknaderna stärktes under halvåret, och särskilt där Länsförsäkringar Liv var aktiv, vilket bidrog till stärkta nyckeltal och god kundavkastning. Avkastningen i Nya Trad uppgick till 6,7 procent. Flera år med goda resultat har stärkt bolaget finansiellt vilket gör att vi kan skapa värde och fortsätta ge god återbäring till våra kunder, även om svängningar på de finansiella marknaderna fortsätter, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons