Lannebo Teknik Småbolag minskade 0,5 procent i december – Karnov gör förvärv och expanderar i Europa

Fonden Lannebo Teknik Småbolag minskade 0,5 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,8 procent. Under 2021 har fonden avkastat 20,3 procent och är därmed sämre än index som har ökat 24,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Johan Nilke och Helen Groth.

Inledningsvis skriver förvaltaren att december blev allt annat än en lugn vintermånad efter att omikronvarianten fortsatte spridas i flera länder. Samtidigt har det rapporterats att symtomen verkar vara lindriga hos de som är vaccinerade. Data har visat på att en tredje dos som omarbetats kan ge gott skydd även mot den nya virusmutationen och det finns indikationer på att det kan komma att rullas ut i början av 2022.

Även inflationen fortsätter vara ett orosmoln för marknaden. Amerikanska inflationssiffror har kommit in på de högsta nivåerna sedan 1982 under månaden. Detta har fått centralbanken att i rask takt trappa ned på stödköp samt kommunicerat räntehöjningar i närtid.

Den största positiva bidragsgivaren i fonden var Karnov efter att bolaget annonserade förvärv i Spanien och Frankrike. I den negativa vågskålen fanns schweiziska Zur Rose.

Fonden har under månaden investerat i ett nytt innehav i form av brittiska konsultbolaget Keywords Studios.

”Datorspelsutvecklare lägger ibland ut vissa delar i sina utvecklingsprojekt till bolag som Keyword Studios. Det kan till exempel gälla kvalitetskontroll, eller text och ljud. Vi har tidigare under året minskat fondens exponering mot datorspelsutvecklare på grund av uppskjutna spelsläpp och höga värderingar på sina håll. För att ändå ha exponering mot branschen, men med lägre risk, har vi valt att investera i Keywords Studios”, skriver förvaltarna.

Under månaden har man också valt att avyttra innehavet i amerikanska Cognyte Software samt minskat i Omnicell och CTT Systems. Fonden har även ökat i Knowit och Alfen Beheer.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var BTS Group, Karnov och Addnode med portföljvikter om 3,9, 3,7 respektive 3,6 procent.

Lannebo Teknik Småbolag, %december, 2021Fond MM, förändring i procent-0,5Index MM, förändring i procent2,8Fond i år, förändring i procent20,3Index i år, förändring i procent24,1

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons