Lannebo Teknik ökade 10,4 procent i januari – Amazon, Salesforce och Alphabet i topp

Fonden Lannebo Teknik steg 10,4 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 11,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Johan Nilke och Helen Groth.

Inledningsvis skriver förvaltarna att börsåret 2023 har inletts starkt i Sverige drivet av att man tros ha passerat inflationstoppen och att inbromsningen i ekonomin kanske inte blir så kraftig
som befarat.

Däremot skriver förvaltarna att det fortfarande finns orosmoln för marknaden såsom en europeisk recession, hög inflation, osäkerhet kring centralbankernas agerande och ett krig i Ukraina.

”Rapporterna för det fjärde kvartalet har överlag varit blandade och det är lite för tidigt i rapportsäsongen för att kunna dra några tydliga slutsatser. Vi fortsätter se att flera av de större teknikbolagen minskar personalstyrkan. Detta ska dock ses i ljuset av den kraftiga expansionen under pandemiåren och vissa bolag tar nog tillfället i akt att rensa upp och kompensera för stigande kostnader”, skriver förvaltarna.

Bolag som gått svagt under föregående år har öppnat 2023 starkast med Amazon, Salesforce och Alphabet i topp. Alla tre bolagen har annonserat kostnadsbesparingar och stora personalneddragningar vilket mottagits positivt av marknaden.

Salesforce har efter en svagare period lyckats få in fyra aktivistfonder i ägarlistan, inklusive Elliott Management. De nya ägarna uppges öka pressen på grundaren Mark Benioff att lösa ledarfrågan i bolaget.

Under januari blev IBM den enda negativa bidragsgivaren efter att man publicerat en rapport som inte levde upp till förväntningarna.

”Det som var positivt var att tillväxt och marginal kom in som väntat och att bolaget prognostiserar en tillväxt i linje med marknaden för 2023. Det som tyngde rapporten var att kassaflödet var svagare än väntat och att prognosen var en lägre tillväxt i kassaflödet under 2023 än marknadens förväntningar.”

Under månaden såldes en del av innehavet i ASML efter stark utveckling. Det främsta skälet till försäljningen uppges vara för att balansera riskvikterna i portföljen vilket även var skälet till försäljningen av en del av innehavet i Alphabet. Detta gjorde dock att fonden kunde öka vikten i Tomra.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Microsoft, Alphabet och Amazon med portföljvikter om 7,5, 6,0 respektive 4,7 procent.

Lannebo Teknik, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent10,4
Index MM, förändring i procent11,2

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons