Lannebo Sverige Plus minskade 0,5 procent i juni – stora kursrörelser under månaden

Publicerad

Fonden Lannebo Sverige Plus minskade 0,5 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,0 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Robin Nestor och Martin Wallin.

Stockholmsbörsen handlades under ett brett intervall under perioden och det finns tydliga trender i aktiekurserna där uppgångar föder nya uppgångar och tvärtom.

”Generellt anser vi att rörelserna många gånger är väl tilltagna vilket ger möjlighet till att erhålla god riskjusterad avkastning i ett mer långsiktigt perspektiv”, skriver förvaltarna.

Riksbanken höjde styrräntan med 25 baspunkter enligt förväntan. Räntebanan justeras upp och enligt Riksbanken ska en längre period av styrräntor över fyra procent förväntas. Sveriges har dock lägre styrränta än både USA och EU.

Fondens innehav i Swedbank, Sandvik och SKF steg med 10, 10 respektive 9 procent, vilket var bättre än marknaden som helhet.

”Swedbank tillsammans med övriga nordiska banker handlas till låga vinstmultiplar med nuvarande intjäning.”

Innehaven i Viaplay och Getinge föll med 71, respektive 24 procent under juni.

Viaplays vd avgick och bolaget vinstvarnade. Årets tidigare uppsatta mål justerades ner kraftigt och målsättningen för 2025 togs bort. Fallande reklamintäkter, minskade streamingintäkter och lägre kostnadsbesparingar uppges vara anledningarna. I samband med rapport i juli ska en ny strategi presenteras.

”Vår bild är att det troligen innebär en stor förändring i verksamheten med fokus på att kostnadsanpassa och därmed minska den tidigare förväntade omsättningstillväxten.”

Förvaltarna bedömer att det finns möjligheter till att minska kostnader och förbättra kassaflödet och samtidigt undvika att genomföra en nyemission.

”Stor osäkerhet och förändrad strategi har minskat det framtida värdet av bolaget, dock har aktiekursen i vår mening fallit betydligt mer än så.”

Getinge vinstvarnade även de och det rapporteras att kostnaderna under Q2 var betydligt högre än förväntat. Tidigare kommunicerade problem med förpackningar med bristfällig hållbarhet samt återkallning av och kvalitetsproblem med vissa produkter uppges vara anledningen.

”Bolaget arbetar för att lösa nämnda problem under de kommande 12 månaderna. Förväntansbilden för försäljning och rörelseresultat minskar mycket för innevarande år men i mer begränsad omfattning för 2024.”

De tre största innehaven var Swedbank, Ericsson och Handelsbanken med portföljvikter om 8,4, 8,3 respektive 7,8 procent.

Lannebo Sverige Plus, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,5
Index MM, förändring i procent2,1
Fond i år, förändring i procent5,0
Index i år, förändring i procent11,3

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons