Lannebo Sverige minskade 10,6 procent i februari – avyttrat position i Astra Zeneca

Publicerad

Fonden Lannebo Sverige minskade 10,6 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 16,1 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Martin Wallin och Robin Nestor.

”De förändringar i världsordningen som sker skapar osäkerheter för framtiden. En större distansering och ytterligare segregering mellan västvärlden och Ryssland kan nu vara en realitet för flera årtionden framåt. Effekten på ekonomin i närtid kommer vara en följd av direkta såväl som indirekta effekter av krigsförloppet med ett stort potentiellt utfallsrum”, skriver förvaltarna inledningsvis.

För portföljbolagen uppges effekterna på omsättning vara tydliga och relativt begränsade medan de är mer osäkra vad gäller indirekt påverkan på kostnadsutveckling och försörjningskapacitet. Vidare menar förvaltarna att det är rimligt att anta att de problem som nu uppstår ökar kostnader, vilket kan komma att driva inflationen högre om inte efterfrågan avtar.

Fondens innehav i Loomis och AstraZeneca utvecklades bättre än marknaden som helhet med uppgångar om 12 respektive 6 procent. Ericsson och SKF utvecklades däremot svagt i februari och sjönk med 23 respektive 16 procent.

Under månaden gjordes köp i Sobi, Sandvik och Nordea. Försäljningar gjordes i Astra Zeneca
Ericsson och SEB. Gällande Astra Zeneca valde man att ta hem vinst och avyttra positionen till förmån för andra investeringar.

Vid månadens slut var fondens största innehav H&M, SKF och Trelleborg med portföljvikter om 7,1, 6,8 respektive 6,5 procent.

De sektorer med störst exponering i portföljen vid månadsskiftet var industrivaror & tjänster, finans och sällanköpsvaror & tjänster med portföljexponeringar om 30,5, 21,5 respektive 16,2 procent.

Lannebo Sverige, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-10,6Index MM, förändring i procent-6,9Fond i år, förändring i procent-12,2Index i år, förändring i procent-16,1

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons