Lannebo Småbolag Select ökade 1,4 procent i december – tagit in Exsitec i portföljen

Fonden Lannebo Småbolag Select steg 1,4 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,1 procent. Under 2021 har fonden avkastat 27,2 procent och är därmed sämre än index som har ökat 37,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Per trygg och Hjalmar Ek.

Inledningsvis skriver förvaltarna att börsåret visade på en stark avslutning där minskad oro för viruset samt en allmän optimism ledde till en bred uppgång i slutet på månaden. Framöver menar man att fokus ligger på balansgången mellan inflationen och centralbankernas svar på denna.

Under december presenterade Securitas en storaffär. Bolaget planerar att förvärva de elektroniska säkerhetslösningarna från Stanley Black & Decker.

”Förvärvet är menat att befästa Securitas position inom elektronisk säkerhet och väntas ge betydande synergier samt bidra till att förbättra bolagets marginalprofil. En förhållandevis hög prislapp i kombination med betydligt högre skuldsättning genom köpet och en transaktion som delvis finansieras genom att emittera nya aktier ledde dock till att marknadens reaktion på förvärvet blev njugg. Securitas aktie sjönk med 5 procent”, skriver förvaltarna.

Gällande fondens aktivitet köpte man under månaden aktier i Exsitec som är ett nytt innehav i fonden. IT-konsultbolaget är verksamt inom systemstöd till medelstora företag och är partner till programvaruföretag såsom Visma, Qlik och Medius.

”Exsitec har en intäktsdelningsmodell och har även egen supportverksamhet, vilket bidrar till högre marginaler och en mer skalbar intäktsprofil. Vi bedömer att Exsitec har goda möjligheter att fortsätta hålla en hög tillväxttakt och göra kompletterande förvärv för att bredda sitt erbjudande”, skriver förvaltarna.

Man ökade även sitt innehav i Trelleborg inför kapitalmarknadsdagen där bolaget presenterade nya finansiella mål där man nu siktar mot en organisk tillväxt över 4 procent samt ytterligare tillväxt genom förvärv. Marginalmålet höjdes från minst 15 till minst 16 procent över en konjunkturcykel.

Fonden ökade även sitt innehav i BTS. Samtidigt som man avyttrat sina innehav i NENT och Beijer Ref samt minskat i Dometic.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var NP3 Fastigheter, OEM International och Trelleborg med portföljvikter om 7,1, 6,9 respektive 5,5 procent.

Lannebo Småbolag Select, %december, 2021Fond MM, förändring i procent1,4Index MM, förändring i procent3,1Fond i år, förändring i procent27,2Index i år, förändring i procent37,1

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons