Lannebo Småbolag minskade 9,7 procent i augusti – ökad ränteoro sänkte riskaptiten på marknaden

Publicerad

Fonden Lannebo Småbolag minskade 9,7 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 8,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 31,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 31,0 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Per Trygg och Hjalmar Ek.

Initialt skriver förvaltarna att hökaktiga kommentarer från centralbanker och därmed stigande räntor tyngde världens börser under månaden. Vidare skriver de att bolag under augusti kommunicerat tecken i kvartalsrapporter gällande att komponentbristen börjar avta. Detta uppges vara en sannolik funktion av stigande utbud men i viss mån också fallande efterfrågan då bolag fyllt säkerhetslager.

Det uppges finnas faktorer som tyder på att inflationstakten nått toppen.

”Centralbankerna vill dock att inflationen på ett varaktigt sätt kommer ned mot inflationsmålet och därmed kommer en period av högre räntor att krävas. Detta kommer sannolikt leda till en minskning i aggregerad efterfrågan och därmed dämpa pristrycket. I ett sådant scenario kommer dock penningpolitiken sannolikt skapa en recession”, skriver förvaltarna.

Bland månadens positiva kvartalsrapporter stack ALK-Abelló, Instalco och Fortnox ut. På den negativa rapportsidan fann man Beijer Alma, Fagerhult och Elekta.

”Beijer Alma rapporterade oförändrad vinst trots väsentligt högre omsättning på grund av fallande marginal i dess dotterbolag Lesjöfors. Huvudskälet till detta var utträdet ur den mycket lönsamma ryska fjäderverksamheten samt ineffektiv produktion till följd av störningar i försörjningskedjorna”, skriver förvaltarna.

Under månaden ökades innehaven i Beijer Ref, Thule och AAK. Samtidigt minskades innehavet i Elekta. Även innehaven i Trelleborg och Bravida minskades marginellt.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Trelleborg, Addtech och Lagercrantz med portföljvikter om 7,5, 5,8 respektive 3,9 procent.

Industrivaror och -tjänster var den största sektorn i fondens portfölj med en exponering om 49,3 procent.

Lannebo Småbolag, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-9,7
Index MM, förändring i procent-8,9
Fond i år, förändring i procent-31,1
Index i år, förändring i procent-31,0

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons