Lannebo Mixfond Offensiv ökade 5,7 procent i december – Topdanmark och Momentum Software nya innehav

Fonden Lannebo Mixfond Offensiv steg 5,7 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,9 procent. Under 2021 har fonden avkastat 28,8 procent och är därmed bättre än index som har ökat 28,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf.

Inledningsvis skriver förvaltarna att 2021 var ett mycket starkt börsår där nordiska marknaderna steg med drygt 30 procent. Förvaltarna menar att mycket har blivit bättre jämfört med 2020 då konjunkturen varit stark, bolagsvinster stigit kraftigt och vaccinationstakten ökat.

Vidare menar förvaltarna att ”gröna” bolag samt bolag som verkar inom förnyelsebar energi har haft det tuffare under året. Detta beror på att kapitalflödet mot fonder som inriktar sig på denna typ av innehav minskat samt att bolagen haft svårt att möta de förväntade vinsterna. Marknadstillväxten inom förnyelsebar energi är däremot fortsatt stark vilket förvaltarna tror kommer leda till kraftig försäljningstillväxt i bolag som är exponerade mot dessa trender framöver.

Den amerikanska centralbanken valde att byta tonläge angående inflationen och kallar inte längre inflationsuppgången för övergående. Fed signalerade under månaden att flera räntehöjningar kommer under 2022. Inflationen fortsatte stiga under december där många metallpriser steg kraftigt tillsammans med råoljepriset. Förvaltarna menar att inflationsoron kommer att bestå åtminstone under inledningen av 2022.

Gällande fondens aktivitet har man tagit in två nya innehav i portföljen i form av det danska försäkringsbolaget Topdanmark samt IT-bolaget Momentum Software där fonden deltog i börsintroduktionen under december. Fonden har även ökat sin position i H&M.

”Topdanmark är ett danskt försäkringbolag och vi ser att det finns goda möjligheter till hygglig vinsttillväxt framöver. Ett annat scenario är att Topdanmarks huvudägare Sampo, ett bolag som också finns i fonden, lägger bud på hela bolaget”, kommenterar förvaltarna.

Fonden har också valt att minska sin position i Sampo till förmån för Topdanmark under månaden. Fonden har även minskat i Atlas Copco.

Största innehav var Astra Zeneca, Investor och Thule med andelar om 5,8, 5,1 respektive 4,7 procent.

Lannebo Mixfond Offensiv, %december, 2021Fond MM, förändring i procent5,7Index MM, förändring i procent3,9Fond i år, förändring i procent28,8Index i år, förändring i procent28,6

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons