Lannebo Mixfond Offensiv ökade 2,9 procent i januari – stark utveckling under årets inledning

Fonden Lannebo Mixfond Offensiv steg 2,9 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf.

Inledningsvis noterar förvaltarna att året startade starkt med Sverige i topp bland de nordiska marknaderna. Den främsta drivkraften var enligt förvaltarna tecken på förbättring i den europeiska konjunkturen och att inflationstoppen är nästintill passerad. Även bolagsrapporterna uppges så här långt ha givit lugnande besked kring tillståndet i världsekonomin.

De aktier som gått starkast i år är i stor utsträckning de som tappade mest i slutet på förra året. I den miljön menar förvaltarna att fonden presterat sämre än sitt jämförelseindex.

Rapporterna för det fjärde kvartalet har i de flesta fall varit bättre än väntat och någon recession uppges inte synas i utfallssiffrorna. De visar en avtagande takt i den reala försäljningen, men orderböckerna är välfyllda. Vinstmarginalerna försämras, men sker från rekordhög nivå.

Efter årets starka inledning minskar fonden sin aktieandel till knappa 76 procent. Det inledande kursrallyt gjorde förvaltarna mer försiktiga än tidigare och därför har man valt att ytterligare fokusera på bolag med relativt stabil vinstutveckling.

Eftersom att fonden nettosålde aktier i januari så var de största köpen relativt små. De största köpen gjordes i Hexagon där bolagets höga bruttomarginaler samt återkommande intäkter tilltalar förvaltarna. Fonden har även ökat något i Örsted och SCA.

Samtidigt sålde fonden den sista posten i Boliden, som ett led i att minska den cykliska exponeringen i fonden. Man minskade även i Addtech och i Alfa Laval.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Investor, Nibe och Bravida med portföljvikter om 4,8, 4,7 respektive 4,5 procent.

Lannebo Mixfond Offensiv, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent2,9
Index MM, förändring i procent6,2

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons