Lannebo Fastighetsfond minskade 6,0 procent i augusti – fortsatt stark hyresmarknad

Publicerad

Fonden Lannebo Fastighetsfond A SEK minskade 6,0 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 5,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 40,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 35,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Philip Hallberg och Tobias Kaj.

Julis kursåterhämtningen fortsatte inledningsvis i augusti. Förvaltarna skriver att sektorn fram till den 12 augusti var upp 7 procent under månaden och 36 procent från botten i början av augusti. Sektorns återhämtning bröts dock i slutet av månaden när de amerikanska långräntorna steg.

Mest positivt utvecklades K2A med 39 procent, vilket var mest i sektorn, även Genova och Stendörren steg tvåsiffrigt. Svagast utveckling hade däremot Brinova som sjönk över 20 procent. Samtidigt föll K-fastigheter, Sagax, Pandox, Logistea och Wihlborgs över 10 procent.

Efter att förvaltarna träffat åtta av bolagen inom sektorn är deras uppfattning att hyresmarknaden överlag är fortsatt stark.

”Efterfrågan på hyresrätter stiger till följd av osäkerhet kring prisutvecklingen för bostadsrätter samt av ökade kostnaderna för att bo i bostadsrätt. Vi ser dock en risk för att den starka kommersiella hyresmarknaden kommer att mattas av. Vi anser att risken är störst inom handel i köpcentrum samt i stadskärnorna på grund av att konsumentens köpkraft pressas både av höga energipriser samt av stigande räntor. Då lönsamheten för många handlare är låg ser vi risk för att hyresnivåerna måste anpassas. En generellt försämrad konjunktur innebär också att många bolag måste minska kostnaderna, vilket riskerar att leda till ökade vakanser även inom kontor”, skriver förvaltarna.

Fonden har under månaden valt att addera ett nytt innehav i fonden i form av Stendörren. Samtidigt har man också valt att öka exponeringen mot Nyfosa och Brinova.

Den största försäljningen under månaden var i Catena som haft en relativt stark utveckling sedan fondens investering i slutet av maj. Utöver det har förvaltarna också valt att minska i Pandox och Platzer.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Balder, Sagax och Swedish Logistic Property med portföljvikter om 9,3, 8,7 respektive 7,9 procent.

Lannebo Fastighetsfond A SEK, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,0
Index MM, förändring i procent-5,9
Fond i år, förändring i procent-40,3
Index i år, förändring i procent-35,4

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons