Lannebo Europa Småbolag minskade 1,4 procent i februari – sålt innehavet i Bank of Georgia

Publicerad

Fonden Lannebo Europa Småbolag A SEK minskade 1,4 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,8 procent och är därmed bättre än index som har minskat 7,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard.

Inledningsvis skriver förvaltarna att marknaden präglats av stora nedgångar den senaste månaden efter att Ryssland invaderat Ukraina. Både kriget samt ekonomiska sanktioner mot Ryssland har lett till en högre volatilitet på marknaden.

Fonden har ingen direkt exponering mot varken ryska eller ukrainska företag. Fonden har under månaden även minskat sina indirekta innehav mot Ryssland genom att avyttra innehavet i Bank of Georgia.

Under månaden passade förvaltarna på att köpa aktier där man sett irrationella nedgångar, bland annat i nederländska Aalberts, svenska Netel samt franska Le Noble Age.

Fondens största positiva bidragsgivare i februari var John Menzies och Crayon. Gällande John Menzies skriver förvaltarna att bolaget håller på att tas över av National Aviation Services som ägs av kuwaitiska Agility.

”Ledningen i John Menzies har fått ett bud på 608 pence per aktie, en höjning från tidigare bud på 460, 510 och 605 pence. Det pågår en due dilligence av bolaget och aktien handlas 7 procent under budkursen. Vi ser det som sannolikt att ett slutgiltigt bud presenteras inom en nära framtid”, skriver förvaltarna.

Största negativa bidragen kom från Dürr och Somero Enterprises.

Dürr rapporterade något sämre resultat än väntat för det fjärde kvartalet, främst
drivet av ett dåligt resultat inom clean tech-området. Bolaget hade dock en positiv orderingång och effektivitetsvinster från en genomförd omorganisation bör förbättra utsikterna för 2022.

Övrig aktivitet i fondens portfölj under månaden kom från köp i FlatexDegiro och Rotork samt försäljningar i Thule.

John Menzies, Volution samt Crayon var vid månadens slut fondens största innehav med portföljvikter om 6,1, 4,5 respektive 3,8 procent.

Lannebo Europa Småbolag A SEK, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-1,4Index MM, förändring i procent-2,6Fond i år, förändring i procent-6,8Index i år, förändring i procent-7,3

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons