Lannebo Europa Småbolag minskade 0,7 procent i juni – inte längre investerade i TinyBuild

Publicerad

Fonden Lannebo Europa Småbolag A SEK minskade 0,7 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,0 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Carsten Dehn, Ulrik Ellesgaard och Philip Andreasen.

Initialt kommenteras att rapportsäsongen i Europa varit bättre än väntat och resulterade i en uppgång på den europeiska aktiemarknaden under månaden. Amerikanska Mega Cap-bolag tar, på grund av det starka fokuset på AI, fortfarande täten.

”Vi tror att flera europeiska bolag också kommer att dra nytta av det här potentiella paradigmskiftet. I ett historiskt perspektiv noterar vi att europeiska småbolag är attraktiva, särskilt i ett scenario där 10-åriga statsobligationer börjar falla.”

Do & Co och Dürr var de mest positiva bidragsgivarna under månaden.

Do & Co visade upp en imponerande utveckling under månaden med bakgrund av en stark rapport.

”Vi är fortsatt övertygade om vår investeringstes för Do & Co med tanke på dess starka marknadsposition och potential förytterligare expansion.”

Dürr har nyligen gjort ett förvärv av en verksamhet med hög marginal vilket kommenteras vara en drivkraft bakom tillväxten,

”Med dess starka marknadsposition och potential för ytterligare tillväxt fortsätter vi att se Dürr som ett värdefullt tillskott till vår portfölj”, kommenterar förvaltarna.

Under juni bidrog TinyBuild och Volution negativt till portföljens utveckling.

Fonden avyttrade hela sitt innehav i TinyBuild då bolaget stått inför betydande utmaningar som resulterat i en vinstvarning och konsensus om väsentliga minskningar av intäkter och vinst under innevarande år men även nästa år.

Volution hade en utmanande månad där negativa nyheter från en branschkollega drabbade aktiekursen.

”Trots nedgången är vi fortsatt optimistiska om de långsiktiga utsikterna för Volution. Företagets starka marknadsposition, dess fokus på innovation och dess engagemang för hållbarhet gör det till en lovande investering.”

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Lu-Ve, Do & Co och Bank of Georgia med portföljvikter om 6,6, 5,4 respektive 4,6 procent.

Lannebo Europa Småbolag A SEK, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,7
Index MM, förändring i procent2,3
Fond i år, förändring i procent5,0
Index i år, förändring i procent11,7

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons