Lancelot Ector ökade 0,1 procent i juni – Comcast nytt aktieinnehav

Publicerad

Fonden Lancelot Ector steg 0,1 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,5 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Axell.

Initialt rapporteras att både de korta och långa marknadsräntorna i Sverige steg under månaden.

”Blickar vi framåt konstaterar vi att Ector gynnas av det allt högre ränteläget och
förräntningstakten i fondens obligationsinnehav uppgår nu till 5,9 procent”, kommenterar Axell.

Obligationerna med rörlig ränta avkastade 0,3 procent under juni och bostadsobligationer avkastade negativa 0,6 procent.

I aktieportföljen var de mest positiva innehaven var Iberdrola, Volvo och ABB, och de mest negativa bidragsgivarna var Telia, Stora Enso och General Mills.

Hårda data har inkommit under månaden som indikerar att inflationen i Sverige, Euroland samt USA är på väg att sjunka. Riksbanken höjde räntan med 25 baspunkter och menar att ytterligare höjningar kommer. Amerikanska FED kommunicerade ytterligare två räntehöjningar under 2023.

”Vi ser framför oss ett scenario där inflationen sjunker men att det kommer att ta tid innan den når två procent, inte minst i Sverige som har en av de absolut högst inflationstakterna i västvärlden. Detta konstaterande innebär att vi tror på fortsatt höga styrräntor i Sverige under resten av 2023 och hela 2024, vilket i sin tur är en viktig variabel i hur vi ser på allokeringen mellan aktier och räntor, samt vilket typ av obligationer vi anser mest attraktiva för Ector.”

Fonden har till följd av ränteläget minskat sin exponering mot fastighetssektorn genom att minska innehavet i Lundbergs även om man tror att sektorns utveckling så småningom kommer att vända. Aktieandelen till följd av detta uppgår nu till 21 procent jämfört mot förra månadens siffra 24 procent.

Under juni har fonden förvärvat ett nytt aktieinnehav i form av amerikanska telekombolaget Comcast.

”Comcast får exemplifiera den typ av stabila bolag som vi letar efter för Ector. Bolagets bas är en stabil verksamhet i form av bredbandstjänster och kabel-TV med en vinsttillväxt på sex till åtta procent per år. Aktien har en attraktiv värdering av vinst per aktie, en ökande utdelning och en låg aktievolatilitet.”

Ränteportföljens största emittenter var Ica Gruppen, Swedbank och Kommuninvest med portföljvikter om 6,3, 5,9 respektive 3,4 procent.

De största innehaven i aktieportföljen var Alphabet, Volvo och ABB. Innehavet stod för cirka 1 procent vardera av exponeringen.

Lancelot Ector, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,1
Index MM, förändring i procent0,2
Fond i år, förändring i procent2,5
Index i år, förändring i procent1,2

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons