Lancelot Camelot ökade 6,0 procent i maj – svårt att fastställa stora vinnaren inom AI på sikt

Publicerad

Fonden Lancelot Camelot A steg 6,0 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,0 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Christian Granquist och Per Hedberg.

Initialt kommenteras att det makroekonomiska läget fortsatt är en binärsituation. Tillverkningsindustrin och detaljhandeln kommenteras fortsatt vara svaga medan den lysande stjärnan är servicesektorn.

”Den stora frågan blir om den lyckas hålla uppe tillväxten mot bakgrund av både svagare industrikonjunktur, massuppsägningar av personal inom tech- och tillverkningsindustrin samt fortsatt stigande räntor med en ansträngd fastighetsmarknad. Men so far so good. Vi fortsätter att vara försiktigt positionerade mot bakgrund av ovannämnda risker och har i dagsläget en aktieandel på 85 procent även om vi konstaterar att börsen i dagsläget väljer att ha en mer optimistisk syn”, kommenterar förvaltarna.

Under maj månad var de bästa bidragsgivarna till portföljen inom investeringstemat artificiell intelligens där innehav i Nvidia och AMD steg över 40 procent. Positiva bidrag stod även Alphabet, Microsoft och Tesla för. De sämsta bidragen till portföljen var hänförliga till innehav i Thermo Fisher och Genpact.

”Vad gäller investeringsteman och värdepappersval känner vi oss däremot optimistiska när det kommer till investeringsteman och våra bolag. Investeringstemat Artificiell Intelligens sticker därvidlag ut både avkastningsmässigt och strukturellt i portföljen.”

Den stora vinnaren på AI-applikationer konstaterar förvaltarna idag var omöjligt att fastställa och de har således valt att fokusera på de företag som säljer produkter som krävs för att kunna tillhandahålla AI-baserade tjänster.

”Slutligen hade vi en korg av sex bolag inom tre olika segment av investeringstemat och i dagsläget utgör dessa cirka 20 procent av portföljens placeringar.”

Sammanfattningsvis har förvaltarna optimism för valda investeringsteman och enskilda innehav men är lite mer försiktiga när det gäller konjunktur och vinster på börsen då särskilt i cykliska branscher. En del av portföljen kommer bestå av kassa och det finns förhoppningar av bättre köptillfällen under resten av året.

De fem största innehaven var Microsoft, Thermo Fisher, Visa, Novartis och Reckitt Benckiser med portföljvikter om 8,0, 6,9, 5,1, 4,8 respektive 4,6 procent.

Portföljens största sektorer utgjordes av industri och hälsovård med vikter på cirka 21 respektive 17 procent samt informationsteknik och finans som bägge stod för cirka 14 procent av portföljen vardera.

Lancelot Camelot A, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent6,0
Index MM, förändring i procent5,1
Fond i år, förändring i procent12,0
Index i år, förändring i procent13,4

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons