Krona Public Real Estate kallar till extra stämma för beslut om emissionsbemyndigande

Publicerad

Aktieägarna i fastighetsbolaget Krona Public Real Estate kallas till extra bolagsstämma den 30 juli i Stockholm.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons