Kraftig vinstnedgång för Setra

Publicerad

Träindustriföretaget Setra redovisar en kraftig nedgång i vinsten för det andra kvartalet. Omsättningen backade med nästan en fjärdedel mot föregående år.

Omsättningen sjönk 23,7 procent till 1 368 miljoner kronor (1 792).

Rörelseresultatet blev 10 miljoner kronor (564), med en rörelsemarginal på 0,7 procent (31,5).

– Marknaden har under kvartal två varit fortsatt utmanande, men de för kvartalet högre priserna har gett en bättre marginal än vad som var fallet i början av året. Lönsamheten påverkas fortsatt negativt av en minskad efterfrågan samt höga kostnader primärt kopplade till råvara, säger Marcus Westdahl, Setras nytillträdde vd, i en kommentar.

Högre prisnivåer under kvartal två har till viss del kompenserat de ökade kostnaderna för el, bränsle och råvara.

– Nuvarande räntenivåer pressar tillbaka nybyggnation och renoveringar på de flesta marknaderna globalt, vilket inte förväntas förbättras i det korta perspektivet. Detta i kombination med höga råvarupriser gör att de operativa utsikterna fortsatt är mycket utmanande, fortsätter Setra-chefen.

Resultatet efter skatt blev 8 miljoner kronor (446).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 75 miljoner kronor (609).

Setra, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning1 3681 792-23,7%
Rörelseresultat10564-98,2%
Rörelsemarginal0,7%31,5%
Nettoresultat8446-98,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet75609-87,7%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons