Finwire

Kraftig resultatökning för NCAB Group

Uppdaterad 2021-07-22
Publicerad 2021-07-22

Mönsterkortbolaget NCAB Group redovisar kraftigt ökande omsättning och resultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Orderingången landade på 1 057,8 miljoner kronor (486,2), en ökning med 117,6 procent mot föregående år. I dollar var ökningen 152 procent. För jämförbara enheter var ökningen 98 procent och mätt i dollar ökade orderingången med 129 procent.

Omsättningen steg 31,3 procent till 762,2 miljoner kronor (580,6), vilket var en ökning med 52 procent i dollar. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 15 procent och mätt i dollar med 33 procent.

Ebita-resultat blev 103,8 miljoner kronor (50,6), med en ebita-marginal på 13,6 procent (8,7).

Rörelseresultatet blev 99,7 miljoner kronor (48,1), med en rörelsemarginal på 13,1 procent (8,3).

Resultatet efter skatt blev 77,9 miljoner kronor (20,4), en ökning med 281,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,16 kronor (1,12), vilket innebär en ökning med 271,4 procent mot föregående år.

"Beteendet vi såg i första kvartalet att orderläggningen tidigarelagts på grund av osäkerheten i marknaden både vad gäller komponentbrist och prishöjningar har fortsatt under andra kvartalet. Är det ett nytt normalläge? Det är ännu svårt att sia om. Det är dock glädjande att vid sidan om detta se en stark underliggande tillväxt och att samtliga segment och alla nya förvärv levererar både vad gäller order, intäkter och resultat. I kvartalets orderingång finns också en prishöjningseffekt från våra leverantörer som vi fört vidare till våra kunder", kommenterar vd Peter Kruk.

Han konstaterar vidare att man ser ökad aktivitet både från befintliga och nya kunder med nya projekt, vilket tyder på att bolaget tar marknadsandelar.

NCAB Group, MkrQ2-2021Q2-2020FörändringOrderingång1 057,8486,2117,6%Nettoomsättning762,2580,631,3%EBITA103,850,6105,1%EBITA-marginal13,6%8,7%Rörelseresultat99,748,1107,3%Rörelsemarginal13,1%8,3%Nettoresultat77,920,4281,9%Resultat per aktie, kronor4,161,12271,4%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in