Konsumentpriserna i Sverige ökade mer än väntat i årstakt i februari (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering avser styckena 3-7)

Konsumentpriserna i Sverige ökade mer än väntat i årstakt i februari.

På årsbasis steg konsumentpriserna, KPI, 4,3 procent (+3,7), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 4,0 procent.

Mätt på månadsbasis var inflationen högre med 0,9 procent i februari.

”Livsmedelspriserna ökade på bred front i februari. Även om vi såg vissa tendenser till att livsmedelspriserna började stiga redan i januari, var det ett helt annat genomslag nu i februari”, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på Statistiska centralbyrån.

Inflationen mätt som KPIF ökade i månadstakt med 0,9 procent till 4,5 procent i februari.

KPIF-inflationen, rensat för energi, ökade från 2,5 procent i januari till 3,4 procent i februari, vilket är den högsta noteringen sedan december 1993.

”Månadsförändringen i februari påverkades av högre priser för livsmedel och alkoholfria drycker, där det framför allt var prisökningar på grönsaker och kaffe. Prisökningar på drivmedel bidrog även till månadsförändringen. Priserna på kläder och möbler ökade, liksom priserna inom rekreation och kultur. Lägre elpriser motverkade uppgången i månadsförändringen”, skriver SCB.

Sverige, %februari, 2022Konsensusjanuari, 2022KPI, YY4,34,03,7KPIF, YY4,54,13,9Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons