Konsumentförtroendet i Storbritannien minskade mer än väntat i januari

Konsumentförtroendet i Storbritannien minskade mer än väntat i januari.

Konsumentförtroendet sjönk till -19 i januari. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat ett oförändrat värde på -15.

Föregående månads utfall var -15.

Storbritannienjanuari, 2022Konsensusdecember, 2021Konsumentförtroende-19-15-15Konsensusdata från Bloomberg

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons