Konsumentförtroendet i Polen minskade mer än väntat i januari

Konsumentförtroendet i Polen minskade mer än väntat i januari.

Konsumentförtroendet sjönk till -29,2 i januari. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till -28,5.

Föregående månads utfall var -27,3.

Polenjanuari, 2022Konsensusdecember, 2021Konsumentförtroende-29,2-28,5-27,3Konsensusdata från Bloomberg

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons