Konsumentförtroendet i EMU ökade mer än väntat i juli

Publicerad

Konsumentförtroendet i EMU ökade mer än väntat i juli.

Konsumentförtroendet förbättrades till -15,1 i juli. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till -15,8.

Föregående månads utfall var -16,1.

EMUjuli, 2023Konsensusjuni, 2023
Konsumentförtroende-15,1-15,8-16,1

Konsensusdata från Bloomberg

Asija Eminovic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons