Kollect on Demand: Renodlar för tillväxt – Mangold

Publicerad

Kollect renodlar verksamheten och får en tydligare struktur och påfylld kassa med 25 miljoner kronor. Bolaget har sålt sopupphämtningsverksamheten på Waterford i Irland. Beauparc, en större aktör på Irland tar över denna verksamhet. Kollect kan därmed koncentrera sig på sin digitala plattform och slipper framtida kostsamma investeringar i infrastruktur. På kort sikt tappar bolaget omsättning och erhåller lägre bruttomarginal. På längre sikt leder det till att Kollect blir en mer renodlad digital avfallshanteringsaktör som kan lägga ökade resurser på tillväxt.

Bolaget växer i hög takt. Under 2021 uppgick tillväxten till 44 procent och intäkterna steg till 67 miljoner kronor. Utgifterna har ökat vilket spätt på förlusten. Efter avyttring och effektivitetsprogram väntas bolagets kostnader minska kraftigt. Dock räknar vi med att bolaget kan bli lönsamt under 2023. Den höga tillväxten väntas hålla i sig. Bolaget väntas växa med runt 40 procent under 2022 och under vår prognosperiod på fem år med 30 procent i snitt per år fram till 2026.

Mangold väljer att revidera riktkursen till 9,00 kronor efter avyttring samt med hänsyn till att bolagets aktiekurs fallit kraftigt under 2021. Kollect behöver bevisa att de går mot lönsamhet och att den geografiska tillväxten tar fart. Detta väntas kunna komma på plats under 2022 med etablering i Storbritannien och fler BIGbin-komprimatorer på Irland.

https://mb.cision.com/Main/20629/3521726/1546260.pdf

Mangold

Annons