Klimator fastställer teckningskurs för utnyttjande av TO 1 till 6 kronor per aktie

Publicerad

Mjukvarubolaget Klimator har fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoption TO 1 för att teckna aktier i bolaget till 6 kronor per aktie. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier mellan den 14 mars och 31 mars. Sista handelsdag för teckningsoptionerna är den 29 mars.

Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att tillföras 7,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons