Klimator beslutar om riktade nyemissioner av aktier och konvertibla skuldbrev på 14,8 miljoner

Mjukvarubolaget Klimator har beslutat om riktade nyemissioner av aktier och konvertibla skuldebrev på totalt 14,8 miljoner kronor. Syftet med emissionerna är att finansiera bolagets internationella expansion, enligt ett pressmeddelande.

De riktade emissionerna av aktier, som är uppdelade i två grupper, en vanlig emission och en mot medarbetare, väntas tillföra bolaget totalt 5,7 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen är satt till 4,49 kronor per aktie i båda emissionerna. Detta motsvarar en rabatt på cirka 14 procent mot den volymviktade snittkursen för aktien från den 20 juni fram till och med den 4 juli.

Även den riktade konvertibelemissionen är uppdelad i två grupper, varav en riktad mot medarbetare. Den vanliga emissionen är på totalt 8,4 miljoner kronor och riktas mot ett fåtal investerare, däribland Gainbridge Capital, Gerhard Dal och Petter Wingstrand via bolag. Emissionen till medarbetarna är på 0,7 miljoner kronor.

Båda konvertibelemissioner löper med samma årlig ränta på 12 procent och kan konverteras till nya aktier till kursen 6,50 kronor från och med 31 juli fram till och med den 30 juni 2023.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons