Kindred kallar till årsstämma den 20 april

Aktieägarna i bettingbolaget Kindred kallas till årsstämma torsdagen den 20 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning om 0,345 brittiska pund per depåbevis, med halvårsvis utbetalning i två lika stora delar.

En stor ommöblering föreslås i styrelsen, vilket är känt sedan tidigare. Peter Boggs, Gunnel Duveblad, Erik Forsberg, Carl-Magnus Månsson samt Fredrik Peyron avböjer omval till styrelsen.

Nyval föreslås av Cédric Boireau, Jonas Jansson, Andy McCue, Martin Randel och Kenneth Shea som styrelseledamöter.

Omval föreslås av styrelseordförande Evert Carlsson och av styrelseledamöterna James H. Gemmel och Heidi Skogster.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om återköp av egna aktier/depåbevis.
Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 23 miljoner aktier/depåbevis.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett prestationsbaserat aktieprogram för koncernledningen och nyckelpersoner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons