Kinas mål för 2022: tillväxt på cirka 5,5 procent

Publicerad

Kina siktar på en tillväxt om cirka 5,5 procent för helåret 2022. Det är den lägsta tillväxttakten som världens näst största ekonomi haft på tre decennier. Inte sedan 1991 har tillväxten varit så låg. Det rapporterar flera internationella medier, däribland CNBC.

Tillväxtambitionen ligger högre än vad många externa bedömare har förutspått. IMF spår exempelvis en tillväxt om 4,8 procent. Inflationen väntas ligga runt 3 procent och Kina bedömer att det kommer att skapas över 11 miljoner nya jobb i urbana miljöer.

Kina kommer också att lägga mer kapital på sitt försvar, upp 7,1 procent. Landet har världens näst största budget efter USA.

Underskottet i finanserna minskas också till 2,8 procent av BNP, ned från 3,2 procent.

https://www.cnbc.com/2022/03/05/china-on-deck-to-reveal-its-2022-gdp-target.html

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons