Kina överväger att demontera Evergrande och undvika skuldkris – BN

Kinesiska myndigheter överväger att demontera den kraftigt skuldsatta fastighetsutvecklaren Evergrande genom att sälja av en stor del av dess tillgångar. Detta för att undvika en skuldkris, enligt insiderkällor till Bloomberg News.

Förslaget skulle innebära utförsäljning av det mesta bortsett från det noterade fastighetsförvaltningsbenet samt elbilsbolaget.

Pengarna från tillgångsavyttringarna skulle kunna finansiera återbetalningar till fordringsägare men det är oklart hur stora nedskärningar av skulderna som hade behövts.

En statsägd skuldhanterare skulle också kunna ta över alla osålda fastighetstillgångar.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons