Kazakstans oljeproduktion har återställts

Kazakstans oljeproduktion har återställts till normal nivå efter oroligheterna som skakade landet i början av året. Den senaste noteringen ligger även över genomsnittsnivån för december. Det skriver Bloomberg.

Den dagliga produktionen av olja har ökat till 258 900 ton per den 16 januari, att jämföra med 246 000 ton 13 januari, 248 600 ton 9 januari och 258 200 ton 4 januari.

Omräknat till fat olja per dag låg nivån på 1,89 miljoner vid den senaste mätningen, att jämföra med ett snitt på 1,884 miljoner fat olja per dag i december.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons