Karolinska Developments portföljbolag Aprea förvärvar Atrin

Life science-investmentbolaget Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics har förvärvat det privatägda amerikanska bioteknikbolaget Atrin Pharmaceuticals. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aprea Therapeutics kommer nu att prioritera utvecklingen av Atrin Pharmaceuticals läkemedelskandidater, vilka utvecklas för att bekämpa cancersjukdomar genom att påverka de proteiner som är involverade i tumörers förmåga att reparera skador i sitt DNA.

Efter förvärvet av Atrin Pharmaceuticals läkemedelsprojekt flyttar Aprea Therapeutics sitt primära fokus till utvecklingen av ATRN-119, en läkemedelskandidat som hämmar en viktig signaleringsväg vid reparation av DNA-skador. ATRN-119 kommer inom kort att börja studeras i kliniska fas 1/2a-studier vid behandling av maligna solida tumörer, både som monoterapi och i kombination med standardbehandling.

Parallellt med utvecklingen av ATRN-119 bedrivs separata program med en andra generationens ATR-hämmare, ATRN-354, med potentiellt förbättrad potens och farmakokinetik, samt med en potentiellt mycket potent och selektiv WEE1-hämmare, ATRN-W1051. Klinikförberedande studier i dessa program förväntas inledas under 2022 och Aprea Therapeutics räknar med att lämna in ansökningar om att påbörja kliniska prövningar under 2023. Förvärvet av Atrin Pharmaceuticals innebär dessutom att Aprea Therapeutics får tillgång till en egen utvecklingsplattform för att underlätta identifieringen av nya onkologiska läkemedelsmål och biomarkörer.

Förvärvet finansieras genom att Aprea emitterar aktier till säljarna. Efter transaktionen kommer säljarna av Atrin Pharmaceuticals äga 58,8 procent av Aprea Therapeutics. Bolagets kassabehållning efter transaktionen uppgår till 48 miljoner dollar, vilket förväntas vara tillräckligt för att finansiera verksamheten fram till utgången av 2023.

Karolinska Development har intresse i Aprea Therapeutics via Kdev Investments vars ägarandel i Aprea Therapeutics uppgick till 5,4 procent innan förvärvet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons