Kansas Fed index minskade oväntat i september

Publicerad

Kansas Fed index minskade oväntat i september.

Indexet sjönk till 1 i september. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 5.

Föregående månads utfall var 3.

USAseptember, 2022KonsensusFörändring mot konsensusaugusti, 2022
Kansas Fed index15-80,0%3

Konsensusdata från Bloomberg

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons