Kalender torsdag 29 december

BÖRS
Stämmor
Game Chest (extra), 11:30 Move About (extra), 13:00 Arctic Blue Beverages (extra)

Handlas exklusive utdelning
Alm Equity för preferensaktien (utd 2,10 kr), Aquaticus Real Estate (utd 1,85 kr), Backaheden (utd 1,88 kr), Bonäsudden (utd 1,90 kr), Castellum (utd 1,90 kr), Corem för D- och preferensaktien (utd 5,00 kr), Corem för A- och B-aktien (utd 0,10 kr), Emilshus för preferensaktien (utd 0,50 kr), Fleming Properties (utd 0,17 EUR), Kallebäck Property (utd 3,00 kr), Krona Public Real Estate (utd 1,62 kr), Logistri (utd 2,25 kr), Nyfosa (utd 0,95 kr), Pegroco för preferensaktien (utd 2,35 kr), Preservium Property (utd 1,62 kr), SBB för D-aktien (utd 0,50 kr), SBB för B-aktien (utd 0,11 kr), Sagax för D-aktien (utd 0,50 kr), Svenska Nyttobostäder för preferensaktien (utd 1,25 kr), Tingsvalvet för preferensaktien (utd 2,00 kr)

Corporate Actions
Obstecare exklusive rätt aktier i OC Equity, villkor 1:1

MAKRO
Argentina konsumentförtroende
00:01 Sydkorea industriproduktion
07:00 Finland husprisindex
07:00 Ryssland PMI industri
08:00 Turkiet ekonomiskt förtroende
09:00 Spanien detaljhandelsförsäljning
09:30 Hongkong handelsbalans
10:00 EMU penningmängd m3
12:00 Lettland detaljhandelsförsäljning
14:30 USA antalet nya arbetslösa, veckostatistik
16:30 USA EIA veckovis naturgaslager
17:00 USA DOE veckovis oljelager

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons